Wibax profil

typsnitt

Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del i att bygga vår enhetliga profil. Här kan du ladda ner en pdf med våra typsnitt och hur de ska användas.

Primärt typsnitt - externt/marknad

Vårt primära typsnitt Gilroy används alltid för externt producerat material, så som print, annonsering m.m.

Sekundärt typsnitt - internt/kontor

Vid tillfällen då typsnittet Gilroy inte finns att tillgå eller vid tillfällen då det är viktigt att använda ett typsnitt som de flesta har tillgång till så använder vi typsnittet Calibri. Brev- och produktbladsmallar är bra exempel på detta.