Wibax

Grafiska element

Dekorativ sida med diagonal beskärning

Exempel på dekorativ sida som kan appliceras i presentationer, årsredovisningar och liknande material.

W-symbolens lutning används för att beskära bilder och färgplattor i rätt lutning.

 

ANVÄNDNING AV IKONBIBLIOTEK

Exempel på hur vårt ikonbibliotek används. Ikonerna framhäver våra olika produkter och tjänster.

Ikonerna i biblioteket är knutna till ett visst område och ska inte användas utanför respektive område.

ANVÄNDNING AV IKONER/ILLUSTRATIONER

Exempel på sida från företagspresentation. Ikoner och illustrationer används vid behov för att hjälpa till att

framföra ett budskap. Alla nya ikoner och illustrationer som tas fram ska följa samma bildspråk.

STÄMPEL

Vår kvalitetsstämpel för God Kemi.