WIBAX PROFIL

LOGOTYPER

Logotyp

Logotypen är vår främsta kommunikationsbärare. Den får aldrig beskäras, förvrängas, roteras eller ändras färgmässigt. Inte heller ramas in eller skuggas. Logotypen i färg placeras alltid mot vit bakgrund.

Friyta

För att skydda logotypens integritet ska den alltid omges av en friyta motsvarande minst höjden på ”X” i logotypen.

Inom friytan får ingenting annat förekomma. Vi placerar inte heller logotypen i löpande text.

Wibax primära logotyp i färg

Här kan du ladda ner lämpligt filformat på Wibax huvudlogotyp.

Den primära logotypen i färg ska alltid användas i första hand.

Eps-format är lämpligt för print

Png-format är lämpligt för digital produktion

Jpg-format är lämpligt för mallar (tex Word) eller som ersättare för png i vissa fall.

 

Wibax logotyp enfärgad

Här kan du ladda ner lämpligt filformat på Wibax huvudlogotyp.

Den primära logotypen i färg ska alltid användas i första hand, men ibland uppstår behov av enfärgade varianter. Välj den variant som ger bäst läsbarhet. Mot färgade bakgrunder och bilder använder vi den vita varianten.

 

Eps-format är lämpligt för print.

Png-format är lämpligt för digital produktion.

Jpg-format är lämpligt för mallar (tex Word) eller som ersättare för png i vissa fall.

Wibax - God kemi

Eps-format är lämpligt för print.

Png-format är lämpligt för digital produktion.

Jpg-format är lämpligt för mallar (tex Word) eller som ersättare för png i vissa fall.